Privacy policy

Artikel 10: Privacy

Cockx hecht belang aan de privacy van de Klant. De meeste informatie op de website is beschikbaar zonder dat de Klant daarbij persoonsgegevens moet verstrekken. Wanneer de Klant persoonsgegevens verstrekt, zullen deze gegevens enkel gebruikt worden voor de afhandeling van de bestelling. Persoonsgegevens worden veilig bewaard en Cockx behandelt deze gegevens vertrouwelijk en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

De Klant kan zich kosteloos tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens verzetten door Cockx schriftelijk te contacteren (Cockx bvba Tildonksesteenweg 75, 3020 Herent of per e-mail webshop@cockx.be).

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kan de Klant hiervoor een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek richten tot Cockx en kosteloos een schriftelijke mededeling van zijn persoonsgegevens bekomen. Indien nodig kan de Klant vragen om de gegevens die onjuist of niet pertinent zijn te corrigeren. Door de website van Cockx te gebruiken, aanvaardt de Klant het op het ogenblik van dat gebruik geldende privacybeleid en de Voorwaarden.

Cockx BVBA bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De gegevens worden 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons verwijderd, behalve in geval van een lopend geschil.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen en Cockx heeft geen toegang tot het paswoord.

Cockx houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken in welke mate  de pagina’s van de website bezocht worden.

De Klant kan met vragen over de verwerking van persoonsgegevens terecht bij Cockx via het e-mailadres webshop@cockx.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u die website raadpleegt. Cockx maakt gebruik van “third party cookies”, namelijk door middel van Google Analytics.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. De Klant kan dit bekomen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De Klant dient hierbij wel rekening te houden met het feit dat bepaalde grafische elementen dan niet correct kunnen verschijnen, dat de Klant bepaalde toepassingen niet zal kunnen gebruiken of dat bepaalde functies niet meer zullen werken.

Door gebruik te maken van de website van Cockx, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.